Hoe werkt isolatie

hoe werkt isolatie

1. Waarom uw huis isoleren?

De voordelen van het isoleren van uw huis zijn legio:

  • Door efficiënt te isoleren kan het energieverbruik van gebouwen met maximaal 60% worden verminderd.
  • Bijdragen aan het behoud van het milieu door minder broeikasgassen uit te stoten.
  • Het hele jaar door genieten van meer comfort: koeler in de zomer en warmer in de winter.
  • Opwaardering van uw woning bij het verhuren of verkopen ervan (EPC).
schema isoleren huis

2. Waar isoleert u het best?

Vergelijk het met een zeef, het nutteloos om 80% van de gaten af ​​te dichten als alles via de resterende 20% kan ontsnappen. In het huis is dezelfde logica van toepassing. Het is beter om overal matig te isoleren dan veel op één plek.

 

Het thermische verlies is niet hetzelfde voor alle wanden. Hete lucht is lichter dan koude lucht (convectieverschijnsel), het stijgt wanneer koude lucht daalt. Het dak is dus de wand die het meeste blootgesteld is aan het risico op warmteverlies.

Het is belangrijk om luchtdichte isolatie te gebruiken, vooral bij de muren van oude gebouwen die vaak ademend zijn.

3. Wat is de thermische weerstand (R)?

De thermische weerstand Rvan een isolator wordt bepaald door de verhouding tussen de dikte (e) en de thermische geleidingscoëfficiënt (λ) uitgedrukt in m².K/W.

 

R = e / λ

 

Hoe groter de RD, hoe meer het materiaal gewoonlijk als isolatie wordt beschouwd.

De omstandigheden waaraan isolatoren tijdens hun kwalificatie in het laboratorium worden onderworpen, verschillen sterk van de uitvoeringsomstandigheden. Om de prestaties te garanderen na de installatie moeten andere zeer belangrijke parameters in acht worden genomen, zoals de dichtheid van het isolatiesysteem.

4. Hoe isoleert u?

Dakisolatie van binnenuit wordt meestal gebruikt bij renovatie, bij het inrichten van zolders zonder dakbekleding of voor verloren zolderruimten (op de vloer of tegen het plafond). Isolatie van buitenaf heeft de voorkeur bij reparaties aan het dak. Hierdoor kan de continuïteit van de isolatie worden geperfectioneerd om het risico op koudebruggen te beperken.

 

In wanden gaat de voorkeur uit naar isolatie van binnenuit, als het moeilijk blijkt om in te grijpen in de gevel. Dit gebeurt meestal tijdens de bouw. Het is dus belangrijk dat hierop bij de aanvang van het project wordt geanticipeerd en dat aandacht wordt besteed aan de voorgeschreven oplossing. Door van buitenaf te isoleren is het mogelijk om de koudebruggen efficiënt te behandelen. Het nadeel is dat de originele architectuur verloren gaat.

 

In ieder geval moet de isolatie ononderbroken over het hele behandelde oppervlak worden geplaatst en moet er op de overgangen tussen muren bijzondere aandacht worden besteed aan de beperking van koudebruggen.

 

isolatie

5. Waarom de dichtheid behandelen?

De thermische weerstand van een luchtdoorlatende isolator daalt met 25% wanneer de luchtstroom zich in dezelfde richting bevindt als de warmtestroom en met 80% wanneer deze twee stromen in de tegenovergestelde richting zijn.

Bij isolatie die waterdamp doorlaat, kan de prestatie ervan afnemen van 50 tot 75%.

Eenmaal de isolatie is geplaatst, is deze onderhevig aan luchtinfiltratie en vocht. Het is dus erg belangrijk om de isolatie te behandelen voor waterdichtheid om duurzame prestaties te garanderen. Deze behandeling wordt niet systematisch uitgevoerd met traditionele doorlatende isolatoren, wat leidt tot isolatieverlies en overmatig energieverbruik na verloop van tijd.

7. Hoeveel moet u isoleren?

Goed isoleren: ja, overmatig isoleren: nee
Sinds de eerste thermische regulering (TR) van 1974 zijn de vereisten op het vlak van thermische isolatie gegroeid naar een continue evolutie van de waarde van thermische weerstand. Dit vertaalde zich vanuit mechanisch oogpunt in een toenemende dikte van de isolatie.

Omdat aan de verwachtingen van de markt te voldoen, biedt ACTIS gecertificeerde isolatiesystemen die voldoen aan de wettelijke vereisten voor nieuwe gebouwen en renovaties, waarvoor fiscale bijstand door de staat bestaat.

Het energiebesparingsvermogen van een huis is echter beperkt en de verwachte besparingen nemen af ​​met de toename van de wettelijke vereisten.

 

6. Wat is zomercomfort?

In de zomer is de warmtebelasting van de zon maximaal, in het bijzonder op de daken. Dakbedekking (tegels, leien) worden erg heet (60 °C tot 100 °C). De energie die op die manier wordt verzameld, wordt opnieuw afgegeven in de vorm van infrarode straling.

Daarom is het belangrijk dat de isolatie in een dak net zo effectief is in de winter als in de zomer. Anders bestaat er een groot risico dat het dak oververhit, waardoor het noodzakelijk is om airconditioning - een energievreter - te gebruiken.

Isolatiesystemen met een hoge thermische inertie hebben een groot vermogen om warmte op te slaan. Ze verlengen de tijd die warmte nodig heeft om door de muur te dringen en geven de warmte alleen weer af op de koelste momenten - ‘s nachts (thermische faseverschuiving).

Reflecterende isolatoren bestrijden zonnewarmte op effectieve wijze. De reflecterende films kaatsen de straling op de bedekking op efficiënte wijze terug naar buiten tijdens hittegolven om oververhitting van de binnenruimte te voorkomen.

iso 9001