Onze partners

onze partners ACTIS
onze partners
Onze partners

ACTIS werkt nauw samen met talrijke technische, wetenschappelijke en institutionele partners bij de ontwikkeling van zijn oplossingen: geaccrediteerde laboratoria, certificerende instanties, overheidsinstanties belast met fiscale steun, werkgroepen binnen de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN). ACTIS is betrokken bij debatten ter verbetering van de thermische regulering (TR). Zijn betrokkenheid heeft bijgedragen tot inachtneming van de luchtdichtheid in de TR van 2012.